Input:

Dvanácté pravidlo bezchybné češtiny

21.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1201
Dvanácté pravidlo bezchybné češtiny

Mgr. Jan Táborský

Studijní cíle

Přišel čas sklizně – čeká vás korektura textu, v němž se chyby neomezují na jediný tematický okruh. Z ostatních kapitol nám pro dnešek zůstala jen ta „strategická” – stylově o chybách, které člověk nenalezne.

A. Pravopis: Korektura textu

Cvičení č. 20: Najděte v textu všechny pravopisné chyby.

Marketing

[1] Marketing je proces, zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. [2] Pomocí metod marketingového výzkumu se zjišťují potřeby zákazníka. [3] Na základě výsledných zjištění přijímají různé organizace (např. obchodní firmy) opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovy výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou a to ve správný čas a za přiměřenou cenu. [4] Podle většiny definic je marketing na zákazníka zaměřený proces, který prostupuje všemi činostmi firmy od zajištění zdrojů, přes logistiku až po prodej a z něj vyplívající poprodejní servis.

[5] Vznik a vývoj marketingu.

[6] Marketing vznikl v USA ve druhé polovině 18. století, kdy převažovala poptávka nad nabídkou, a tak nebylo třeba zaměřovat se na reklamu. [7] Firmy se kvůli maximalizaci obratu a zisku zabývali tím, jak vyrobit z minimálními náklady co nejvíce zboží. [8] Tento tzv. výrobně orientovaný marketing fungoval do konce hospodářské krize na počátku 20 století, kdy se jednotlivci i podniky začaly orientovat na prodej. [9] V tomto období se pozornost soustředila na reklamu, což bylo spůsobeno skutečností, že na trhu byl nadbytek zboží a problémem nebyla výroba, ale prodej. [10] To vedlo k průzkumům trhu. [11] Od konce druhé světové války hovoříme o tzv. absolutním marketingu: přání zákazníka se mají podřídit prakticky všichni zaměstnanci firem.

[12] Nástroje marketingu.

[13] Marketing jako strategický proces uvnitř firmy využívá několik vyjímečných nástrojů vytvořených pro použití v některé z etap v průběhu 3fázového procesu, jenž tvoří přípravná, realizační a kontrolní fáze.

[14] V první přípravné fázi se