Obsah kurzu
12Dvanácté pravidlo bezchybné češtiny
13Závěrečný test

 

Dvanáct pravidel bezchybné češtiny

Jak nechybovat v obchodní ani osobní komunikaci? Jak se vyvarovat pořádného trapasu kvůli hrubce v prezentaci? Jak psát texty, i když zrovna nejste psavec?

Vítejte na stránkách on-line kurzu Dvanáct pravidel bezchybné češtiny, který s Vámi v krátké době zrekapituluje vše, co jste se sice naučili, ale už také od školy zapomněli.

Upozorníme Vás na nejčastější omyly v písemné komunikaci, na praktických příkladech a cvičeních si zopakujete pravidla, bez kterých byste už jen správně tipovali, kam čárku napsat a kam nepatří.

Naučte se, jaký rozdíl bude ve významu výrazu 50% a 50 %, proč se v adrese dopisu rozlišuje, zda je první název firmy, nebo jméno konkrétní osoby. Ujistěte se, kdy použít velké V v zájmenu "vy". Proč to všechno?

Bezchybná písemná komunikace je Vaše vizitka v profesním i osobním životě!

Objednat kurz

On-line kurz Dvanáct pravidel bezchybné češtiny

 1. Naučíte se nechybovat a používat sebejistě základní pravidla písemné komunikace.
 2. V každé lekci najdete srozumitelný a přehledný výklad bez těžkopádných pouček. Kurz je psán velmi čtivě a srozumitelně.
 3. Otázky a příklady s okamžitým hodnocením správnosti.
 4. Kontrolní otázky a příklady k lepšímu osvojení tematiky, jejichž řešení naleznete v následující lekci.
 5. Certifikát o absolvování kurzu.

První lekce je přístupná zdarma.

Autor kurzu Dvanáct pravidel bezchybné češtiny

Mgr. Jan Táborský

 • zkušený lektor češtiny pro Čechy (se zkušenostmi z více než 2000 hodin výuky v akademickém i komerčním prostředí),
 • redaktor a jazykový korektor,
 • své znalosti českého jazyka získal při studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (kde později působil také jako odborný asistent), během pracovních úvazků v Ústavu pro jazyk český a na několika redakčních místech,
 • během své dlouholeté praxe si osvojil způsob výkladu, který je vysoce efektivní, a přesto je plně srozumitelný i laikům a nenudí je.

Komu on-line kurz Dvanáct pravidel bezchybné češtiny nejvíce pomáhá?

Všem těm, kdo si chtějí být jisti svým mluveným i psaným projevem. Je obzláště vhodný pro lidi na vyšších pozicích, manažery, ředitele, pro něž by gramatické chyby mohly představovat velké faux pas. Pro asistentky, pedagogické pracovníky nebo všechny, kdo komunikují písemně a záleží jim na správné a bezchybné kominukaci.

Proč si on-line kurz Dvanáct pravidel bezchybné češtiny objednat?

 • 12 svižných lekcí zasílaných jednou týdně, obsahují vždy pravopisnou, gramatickou a stylistickou část.
 • Každá lekce zabere cca 60 minut Vašeho času.
 • Studovat můžete ve Vámi zvoleném čase, místě i tempu.
 • Na ukázkách si sami procvičíte hledání a opravy chyb v textu = efektivnější způsob výuky než pouhé dosazování chybějících písmen.
 • Upozorníme na nejčastější chyby a omyly v českém pravopise.
 • Po absolvování závěrečného testu získáte certifikát.

Odpovědní servis spisovné češtiny zdarma!

Pro všechny předplatitele on-line kurzu nabízíme odpovědní servis zdarma. Nevíte si rady s konkrétní situací? Napište nám, náš zkušený autor, pan Mgr. Jan Táborský, Vám vypracuje odbornou odpověď.

Přejít na objednávku

Struktura on-line kurzu spisovné češtiny

Lekce spisovné češtiny on-line

 • První pravidlo bezchybné češtiny
  • V této lekci se seznámíte s Internetovou jazykovou příručkou, pravděpodobně vůbec nejdůležitějším zdrojem informací pro vaši budoucí práci s dokumenty.
  • V oblasti pravopisu si zopakujete psaní i/y ve vyjmenovaných slovech. Čekají vás kratičké úvody do stylistiky a do oblasti formálních úprav dokumentů. Představíme si první ze strategických doporučení pro psaní, týkající se těch nejkratších textů.
 • Druhé pravidlo bezchybné češtiny
  • V této lekci se dozvíte o české státní normě věnované formální úpravě dokumentů.
  • V oblasti pravopisu se podíváme na další pravidla týkající se psaní i/y, tentokrát v koncovkách vybraných podstatných a přídavných jmen. Ve stylistické podkapitole se zamyslíme nad tím, jak si lze osvojit určitý styl, a načrtneme si alespoň hrubé obrysy stylistické typologie textů. Část o formátování se zaměří na písmo. Strategická rada se bude týkat zohledňování adresáta a kontextu při psaní.
 • Třetí pravidlo bezchybné češtiny
  • Seznámíte se s dalším důležitým online zdrojem pro samostatnou práci.
  • V pravopisu se dozvíte něco o dvou méně známých aspektech shody přísudku s podmětem. Ve stylistické části se pustíme do vybraných jednotlivých slov, která mohou v očích adresáta významně ovlivnit dojem z celého vašeho textu, nebo dokonce zastřít jeho smysl. Ztratíme slovo o hledání takzvaného optického středu stránky a jejích okrajích. Co se týče strategií psaní, čeká nás rozvaha, kolik hlavních témat dokáže pojmout jeden text.
 • Čtvrté pravidlo bezchybné češtiny
  • V této lekci si zopakujete a procvičíte psaní skupin mě/mně a některá pravidla pro zapisování délky samohlásek. Stylistická kapitola vám objasní nebo připomene dva gramatické okruhy týkající se přídavných jmen: jednak jejich stupňování, jednak přídavná jména přivlastňovací. V části o úpravě dokumentu přijde řeč na formátování odstavců: zejména na řádkování, členění a zarovnávání. V oblasti strategií otevřeme téma poměru mezi upravováním starších textů a psaním textů nových, a to se zřetelem na efektivitu obou těchto postupů.
 • Páté pravidlo bezchybné češtiny
  • Připomeneme si pravidla týkající se psaní předpon s(e)- a z(e)-. Vyložíme si, jak je to vlastně se zájmenem svůj na místech, kde se dnes hojně užívá nezvratných zájmen můjtvůjvášjeho atd., a podíváme se také na vztažné zájmeno jenž (včetně jeho skloňování). Z formálnějších jevů máme na programu dělení slov, byť jen velmi stručně. Strategická rada se bude týkat rozvržení činností při čtení a opravách dokumentu.
 • Šesté pravidlo bezchybné češtiny
  • Řekneme si to nejdůležitější z oblasti psaní zkratek a značek. Z hlediska stylu textu se budeme věnovat číslovkám a číslicím. Pak přijdou na řadu nevhodné výrazy na koncích řádků a nakonec něco málo o využívání nejrůznějších šablon a klišé.
 • Sedmé pravidlo bezchybné češtiny
  • Budeme se věnovat psaní spřežek a složených přídavných jmen a vyjasníme si, kdy psát v některých slovních spojeních mezeru, kdy spojovník a kdy jde o jediné slovo. V oblasti stylistiky se podíváme na dva konkrétní výrazy: na slovo protežovat a na slovesnou vazbu něco je o něčem. Co se týče formální úpravy dokumentů, čekají nás zásady psaní výčtů. Stručná „strategická” kapitola konstatuje, že texty není třeba psát jen od jejich začátku.
 • Osmé pravidlo bezchybné češtiny
  • Pustíme se do velkého tématu – psaní velkých písmen. Dále si řekneme několik slov o stručném pojmenování našeho státu – o Česku. V kapitole o formálních náležitostech textů se podíváme na množství zcela konkrétních zásad vztahujících se k psaní dopisů (půjde zvláště o adresy a zápis data a místa). Strategická doporučení se zaměří na týmové psaní, jeho vybrané výhody a rizika.
 • Deváté pravidlo bezchybné češtiny
  • Podíváme se na nejvýznamnější zásady užívání tečky, dvojtečky, uvozovek, závorek,spojovníku, pomlčky, tří teček a lomítka. Ze stylistiky nás bude zajímat, jak je to s konkurencí přídavných jmen a příčestí trpných v konstrukcích typu byl natřený/natřen. Ve formální části upřeme pohled na vybrané zásady umísťování obrázků a grafů do textu. Strategická rada se tentokrát zaměří na jeden velmi užitečný jev – na autocenzuru.
 • Desáté pravidlo bezchybné češtiny
  • V pravopisu se pustíme do klasické interpunkce, tedy větných čárek: projdeme si první sadu případů, svým charakterem záměrně různorodých. Ve stylistické kapitole se budeme věnovat oslovení a závěrečnému pozdravu v tradiční korespondenci (samozřejmě i s ohledem na současný úzus v elektronické komunikaci). Čeká nás také stručné pojednání o smajlících a nakonec obligátní strategická rada, tentokrát o samém konci psaní.
 • Jedenácté pravidlo bezchybné češtiny
  • V pravopisném bloku vás nečeká žádné překvapení: i dnes jej věnujeme větné interpunkci. Ve stylistické části se zmíníme o češtině ve vztahu k takzvanému genderu, tedy otázkám přirozeného rodu. Z hlediska formálních náležitostí naznačíme, že i v běžném textovém editoru lze některé věci řešit elegantněji, než je obvyklé. Lekci zakončíme malou rozvahou o korekturách.
 • Dvanácté pravidlo bezchybné češtiny
  • Přišel čas sklizně – čeká vás korektura textu, v němž se chyby neomezují na jediný tematický okruh. Z ostatních kapitol nám pro dnešek zůstala jen ta „strategická” – stylově o chybách, které člověk nenalezne.